จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

สถานบันเทิงทั่วประเทศ เปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ คืนส่งท้ายปี  31 ธ.ค. 66 ไปจนถึงเวลา 06.00 น. 1 ม.ค. 67 จริงหรือ?

จากที่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานบันเทิงทั่วประเทศ เปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ คืนส่งท้ายปี  31 ธ.ค. 66 ไปจนถึงเวลา 06.00 น. 1 ม.ค. 67 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการออกข้อกำหนดการเปิดปิดสถานบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66  ที่ผ่านมา ล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทันบังคับใช้ตามกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ที่จะเริ่มในวันที่ 15 ธ.ค. 66 อย่างแน่นอน

สาระสำคัญของกฎกระทรวงฯ จะเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด/พื้นที่ ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ ได้แก่ สถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ก็สามารถเปิดบริการได้ถึง 4.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ได้เช่นกัน  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามกฎกระทรวงฉบับนี้จะขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการในคืนส่งท้ายปีเก่า (31 ธ.ค.) ไปจนถึงเวลา 6.00 น. ของวันปีใหม่ (1 ม.ค.) ได้ด้วย

website stamp 3681

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือ โทร. 02-618-2323

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด