จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

ประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้ จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ประเด็นเรื่องประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง โดยขยายระยะเวลาจนถึง 31 ธันวาคม 2565  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 กด 1 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด