mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,699,571

ครม. อนุมัติเติมเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 200 บาท เริ่ม ก.ย. – ต.ค. 2565 จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม. อนุมัติเติมเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 200 บาท เริ่ม ก.ย. – ต.ค. 2565 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ครม. เคาะเติมเงินอีก 400 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้ต้องการขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 200 บาท เริ่ม ก.ย. – ต.ค. 2565 เป็นการช่วยเหลือประชาชน การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางวิกฤตที่ยังคงอยู่ในโลกต่อไปโดย ครม.ได้อนุมัติ การเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 400 บาท ช่วง ก.ย. – ต.ค. 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด