จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

ครม. ขยายระยะเวลาโครงการทดสอบวัคซีนในลิงมาร์โมเส็ทไป 29 ธ.ค. 66 จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องครม. ขยายระยะเวลาโครงการทดสอบวัคซีนในลิงมาร์โมเส็ทไป 29 ธ.ค. 66 นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 พ.ค. 66 ได้อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/66 และในคราวประชุม 6/66

ทั้งนี้ อนุมัติให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเส็ท (โครงการทดสอบวัคซีนในลิงมาร์โมเส็ท) จากเดิมที่สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 66 ไปสิ้นสุดวันที่ 29 ธ.ค. 66 โดยโครงการนี้มีกรอบวงเงินงบประมาณ 139.84 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 69.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.71 โดยขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ประกอบกับมีความล่าช้าในการจัดซื้อและรับมอบลิงมาร์โมเส็ทจากผู้ค้าภายในประเทศที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสำหรับลิงมาร์โมเส็ท จำนวน 67 ตัว ส่วนการจัดซื้อจากต่างประเทศ 75 ตัว ประสบปัญหาการจัดหาสายการบินเพื่อขนส่งเข้ามาในประเทศ

พร้อมกันนี้ ครม. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิ (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีน สำหรับป้องกันโรคโควิด 19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ 2a จากที่สิ้นสุดในเดือน มิ.ย. 66 เป็นสิ้นสุด วันที่ 29 ธ.ค. 66 โดยโครงการมีกรอบวงเงิน 211 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 116.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.4 โดยเหตุผลที่ต้องมีการขยายระยะเวลาโครงการเนื่องด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยของการทดสอบวัคซีนระยะที่ 1 ของกลุ่มอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อนำมาอ้างอิงเพิ่มเติมต่อการขออนุมัติดำเนินการทดสอบวัคซีนในระยะที่สูงขึ้น ขณะที่การวิจัยและพัฒนาวัคซีนมีความซับซ้อนทางเทคนิคจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้วัคซีนมีความปลอดภัยสูงสุด

website 2093

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.prd.go.th/ โทร. 0 2618 2323ลิงมาร์โมเส็ท

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด