จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เกาหลีเตรียมเปิดรับแรงงานรอบใหม่ไม่จำกัดวุฒิ รายได้มากกว่า 52,900 บาท

ตามที่มีการเผยข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกาหลีเตรียมเปิดรับแรงงานรอบใหม่ไม่จำกัดวุฒิ รายได้มากกว่า 52,900 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลที่มีเนื้อหาระบุว่า เกาหลีเตรียมเปิดรับแรงงานรอบใหม่ไม่จำกัดวุฒิ รายได้มากกว่า 52,900 บาท ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่าการจัดส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรเกาหลี กระทรวงแรงงานและเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีต้องมีการทำข้อตกลง (MOU) เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะจัดส่งแรงงานไปทำงานได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงร่าง MOU ให้แล้วเสร็จ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยการจัดส่งแรงงานเกษตรตามฤดูกาล จะเป็นแบบรัฐบาล (กรมการจัดหางาน) จัดส่งเท่านั้น ขออย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถพาท่านไปทำงานเกาหลี และงานเกษตรตามฤดูกาลเป็นงานระยะสั้น 6 – 8 เดือน ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศก็สามารถสมัครทำงานได้ เพราะนายจ้างไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไชต์กรมการจัดหางาน doe.go.th เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์  0 2245 6708 ในวันและเวลาราชการ

หากพบเห็นข้อความดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อ เพราะอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/ หรือโทร. 02 247 9423

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลี เพราะแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรเกาหลี กระทรวงแรงงานและเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีต้องมีการทำข้อตกลง (MOU) เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะจัดส่งแรงงานไปทำงานได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงร่าง MOU ให้แล้วเสร็จ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด