mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,919

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีข้อความที่ระบุว่ามีการจัดตั้งจังหวัดใหม่อีก 7 จังหวัด คือ จังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดเดชอุดม จังหวัดกันทรลักษณ์ จังหวัดชุมแพ จังหวัดนางรอง จังหวัดนาทวี และจังหวัดท่าศาลา จึงทำให้ประเทศไทยมีจังหวัดเพิ่มเป็น 84 จังหวัดนั้น ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด และเป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 02-221-0151

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด