search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ทำอุปกรณ์ M-pass ชำรุด เสียหาย ต้องเสียค่าอุปกรณ์ใหม่ 800 บาท

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง ทำอุปกรณ์ M-pass ชำรุด เสียหาย ต้องเสียค่าอุปกรณ์ใหม่ 800 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า ท่านที่ใช้ M-pass หากทำชำรุดหรือเสียหาย ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ตัวใหม่ 800 บาทนั้น กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า หาก M-pass ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถเปลี่ยนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 800 บาทตามที่โพสต์ดังกล่าวระบุแต่อย่างใด โดยสามารถเปลี่ยนได้ที่เจ้าหน้าที่จุดบริการกรุงไทย หรือจุดให้บริการ M-pass บนสายทางมอเตอร์เวย์ ซึ่งจะดำเนินการนำเงินคงเหลือจากอันเดิมทั้งหมด ยกยอดเงินไปยัง M-pass ใหม่

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.motorway.go.th/ หรือโทร. Call center 1586 กด 7

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : หากอุปกรณ์ M-pass ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถเปลี่ยนได้ฟรี ที่จุดบริการกรุงไทย หรือจุดให้บริการ M-pass บนสายทางมอเตอร์เวย์ ซึ่งจะนำเงินคงเหลือจากอันเดิมทั้งหมด ยกยอดเงินไปยัง M-pass ใหม่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด