จำนวนผู้เข้าชม 12,089,270

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ก. พลังงาน ขึ้นราคาพลังงานทั้งระบบ เพราะปตท. ส่งคืนทรัพย์สินให้การคลังไม่ครบถ้วน

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องก. พลังงาน ขึ้นราคาพลังงานทั้งระบบ เพราะปตท. ส่งคืนทรัพย์สินให้การคลังไม่ครบถ้วน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพเอกสารโดยระบุว่าก. พลังงาน ขึ้นราคาพลังงานทั้งระบบ ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สิน (รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้แก่กระทรวงการคลังเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี 2551 และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งว่าปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว จึงชัดเจนว่า ปตท. ไม่ได้ละเว้นหรือกระทำการใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นนี้จึงควรเป็นที่ยุติ

อย่างไรก็ตาม หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้ร้อง/ผู้ฟ้องปตท. ให้คืนทรัพย์สินเพิ่มเติมจากคำสั่งศาลอีกหลายครั้ง ซึ่งเมื่อศาลได้พิจารณาแล้ว ก็ยังคงวินิจฉัยเป็นไปตามคำสั่งเดิม ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของศาลและยึดถือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นที่ยุติ ซึ่งปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคารพคำพิพากษาและร่วมกันดำเนินการตามคำพิพากษาจนครบถ้วนถูกต้องแล้ว การดำเนินการให้แตกต่างไปจากคำพิพากษาไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com หรือโทร. 1365 Contact Center

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สิน (รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้แก่กระทรวงการคลังเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี 2551

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content