จำนวนผู้เข้าชม 22,787,957

กรมสรรพากรให้ยื่นรายการภาษีผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ จริงหรือ?

ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมสรรพากรให้ยื่นรายการภาษีผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ขณะนี้กรมสรรพากร ได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบ ฯ ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ทราบหน้าที่ทางภาษีอากร และกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ โดยผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
2. ยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-filing ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566

โดยลักษณะจดหมายแจ้งเตือนฯ ของกรมสรรพากร จะมีรูปสัญลักษณ์พระอุเทนทราธิราช ดีดพิณสีฟ้าอยู่ที่ด้านบนกึ่งกลางหน้ากระดาษ และมี QR Code สำหรับการยื่นแบบฯ ออนไลน์ e-filing อยู่ด้านขวาในกรอบสี่เหลี่ยม หากท่านได้รับจดหมายแจ้งเตือน จากกรมสรรพากร ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในจดหมาย
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน
3. ยื่นแบบฯ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยการพิมพ์ลิงก์เว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th หรือสแกน QR Code

website 1503

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department หรือโทร 1161

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด