จำนวนผู้เข้าชม 12,089,079

กพท. อนุญาตให้สายการบินกลับมาเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบินได้ จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกพท. อนุญาตให้สายการบินกลับมาเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบินได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง และมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น กพท. จึงได้หารือในที่ประชุม ศปก.ศบค. โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขนั้นไม่มีข้อขัดข้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการให้บริการแก่ผู้โดยสารจึงสามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่มได้ โดยพิจารณาให้บริการอาหารที่จัดเตรียมมาในภาชนะบรรจุเรียบร้อยล่วงหน้า (sealed, pre-packaged food) และน้ำดื่มบรรจุขวด (bottled water) พิจารณาให้บริการน้ำแข็งเฉพาะจากแหล่งที่เชื่อถือในสุขอนามัยได้เท่านั้น รวมทั้งลูกเรือต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำและตามด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งทั้งก่อนและหลังเตรียมอาหาร ลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการให้มากที่สุด แต่ยังคงต้องดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในห้องโดยสาร

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.caat.or.th/th หรือโทร. 02-568-8800

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content