search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

กทม. เพิ่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน MBK ชั้น 6 โซน D ถึง 28 พ.ค. 66 จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องกทม. เพิ่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน MBK ชั้น 6 โซน D ถึง 28 พ.ค. 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โมเดอร์นา ชนิดไบวาเลนต์ (Moderna Bivalent) สำหรับประชาชนคนไทย ต่างชาติ ต่างด้าว สำหรับเงื่อนไขการให้บริการ และเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้ ผู้เข้ารับวัคซีนอายุ 12 ปีขึ้นไป มีการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ห่างจากวัคซีนที่ฉีดล่าสุด 3 เดือน หรือต้องหายจากการติดเชื้อโควิด 19 อย่างน้อย 3 เดือน 

– คนไทย นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง หลักฐานการฉีดวัคซีน (ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม) สามารถมารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

– คนต่างชาติพำนัก หรือทำงานในประเทศไทย นำพาสปอร์ตตัวจริงมาแสดง โดยเสียค่าบริการฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

เปิดให้บริการ Walk in ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. จากนั้นจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ คือ วันที่ 20 – 21 และ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมที่ MBK Contact Center 1285

website 1955

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.prbangkok.com/th หรือโทร 0-2221-2141-69

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด