mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 20,789,575
</p>

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โครงการเราชนะ เฟส4 แจกเงินคนละ 7,000 บาท เริ่มโอน 10 ก.พ. 65

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในประเด็นเรื่อง โครงการเราชนะ เฟส4 แจกเงินคนละ 7,000 บาท เริ่มโอน 10 ก.พ. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่ตรวจสอบกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเราชนะ เฟส4 ซึ่งระบุว่าวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการแจกเงินให้ประชาชน คนละ 7,000 บาทนั้น ทางกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า โครงการเราชนะได้จบโครงการไปแล้ว และในขณะนี้ไม่ได้มีการดำเนินงานโครงการเราชนะแต่อย่างใด โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังในเพจ facebook: สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดได้ที่เว็บไซต์ https://www.mof.go.th หรือโทร 02 126 5800

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้ไม่ได้มีการดำเนินงานโครงการเราชนะแต่อย่างใด

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด