mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 18,130,967
</p>

6 พฤติกรรมเสี่ยง ที่ไม่ควรทำขณะขับขี่

กิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิในขณะขับรถ หรือต้องละสายตาจากเส้นทาง จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยขอเตือนกิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิในการขับรถ ดังนี้

1. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เพราะผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือจะต้องละสายตาดูโทรศัพท์พิมพ์ข้อความ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถและการตอบสนองต่อเหตุเหตุฉุกเฉินช้าลง จึงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที หากต้องสนทนาทางโทรศัพท์ควรใช้อุปกรณ์เสริม อาทิ แฮนด์ฟรี บลูทูธ แทนการพิมพ์ข้อความผ่านโปรแกรมสนทนา หรือจอดรถในที่ปลอดภัยแล้วค่อยพิมพ์ข้อความสนทนาทางโทรศัพท์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
2. รับประทานอาหารขณะขับรถ เพราะทำให้ผู้ขับขี่เหลือมือจับพวงพวงมาลัยเพียงข้างเดียว ส่งผลต่อการบังคับทิศทาง และประสิทธิภาพในการขับรถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ผู้ขับรถควรรับประทานอาหารก่อนออกเดินทางหรือจอดพักรับประทานอาหารในบริเวณที่ปลอดภัย
3. แต่งหน้าในช่วงที่สภาพการจราจรติดขัดหรือรถจอดติดสัญญาณไฟ ส่งผลต่อสมาธิของผู้ขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

4. ดูโทรทัศน์ระหว่างขับรถ เพราะแสงสว่าง เสียง และภาพที่เคลื่อนไหวจะดึงดูดผู้ขับขี่ให้ละสายตาจากเส้นทาง อาจรบกวนสมาธิในการขับรถของผู้ขับขี่ ถึงแม้ผู้ขับขี่จะไม่ได้ดูโทรทัศน์ แต่การเปลี่ยนช่อง ปรับเพิ่มหรือลดเสียงก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
5. โน้มตัวและละสายตาจากเส้นทางเพื่อค้นหาหรือก้มเก็บสิ่งของ เพราะจะทำให้ขาดสมาธิในการขับรถ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนะนำให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วค่อยค้นหาหรือก้มเก็บสิ่งของในรถ
6. ตั้งระบบนำทาง GPS ขณะขับขี่ ควรตั้งจุดหมายการเดินทาง และวางแผนเลือกใช้เส้นทางให้เรียบร้อยก่อนออกรถ เพราะหากผู้ขับขี่ละสายตาและปล่อยมือข้างหนึ่งจากพวงมาลัย เพื่อค้นหาและเลือกเส้นทางจากระบบนำทาง GPS ของรถหรือโทรศัพท์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

&nbsp&nbspหน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด