mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,077,026

5 ภัยอันตราย ที่จะมากับฤดูฝน

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ แล้ว ยังอาจมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องระมัดระวังกันด้วย วันนี้จึงได้รวบรวมโรค และภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ต้องพึงระวังในหน้าฝนนี้มาฝากกัน

1. โรคติดต่อ : หน้าฝนเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย เช่น ไข้หวัดใหญ่ ติดเชื้อ ท้องเสีย โรคผิวหนัง ไข้เลือดออก ควรดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
2. อุบัติเหตุบนถนน : ฝนตกถนนลื่น เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ควรลดความเร็วในการขับรถ
3. ไฟฟ้าช็อต : มือเปียกไม่ควรจับอุปกรณ์ไฟฟ้า และหมั่นตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. สัตว์ร้าย : หลีกเลี่ยงการเดินในที่รก เพราะมักเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย และสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ
5. ฟ้าฝ่า : เมื่อฝนตกไม่ควรอยู่กลางแจ้ง หรือใต้ต้นไม้เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าฝ่าได้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด