mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,919

เลือกซื้อ – เลือกใช้ ปลั๊กพ่วงอย่างไร ให้ปลอดภัยและถูกวิธี

ปลั๊กพ่วง เป็นอุปกรณ์เสริมประจำบ้านที่ช่วยทำให้การใช้ไฟฟ้าสะดวกมากขึ้น เนื่องจากปกติแล้วเต้ารับผนังนั้นจะถูกวางจุดมาอย่างตายตัว จึงต้องใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้น หากต้องการความยาวสายไฟที่เพิ่ม หรือหากจำนวนเต้ารับไม่เพียงพอกับอุปกรณ์ที่จะใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แต่ทว่า “ปลั๊กพ่วง” ที่เราใช้งานกันทั่วไปนั้นมักเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ ไฟช็อต อาจมีสาเหตุมาจากการเสียบปลั๊กไฟหลายปลั๊กพร้อมกันบนรางตัวเดียว หรือปลั๊กพ่วงนั้นไม่มีคุณภาพ จึงขอแนะการเลือกซื้อ เลือกใช้ และข้อหลีกเลี่ยงในการใช้งานปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัยและถูกวิธี ดังนี้

วิธีการเลือกซื้อ

– ต้องมีตรามาตรฐาน มอก. บนผลิตภัณฑ์

– มีสวิตช์เปิด – ปิด เต้ารับสามรูรองรับปลั๊กไฟที่มีสายดิน

– ควรตรวจสอบลักษณะภายนอกให้ดี ไม่แตกหัก บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์

การเลือกใช้ให้ปลอดภัย

– ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน สายไฟไม่มีรอยปริ แตก

– ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงกับตู้แช่ และเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น

– หากตัวรางปลั๊กหรือสายไฟร้อนและมีเสียงดังให้หยุดใช้งาน

– ห้ามติดปลั๊กพ่วงบนผนังแบบถาวร

– ห้ามต่อชุดสายพ่วงต่อกันหลายชั้น

– ไม่ใช้ชุดสายพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด