search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ระวังนะ! แอบเข้ามือถือคนอื่นมีความผิด

ระวังนะ! แอบเข้ามือถือคนอื่นมีความผิด

– การแอบเข้าโทรศัพท์ของผู้อื่น หรือเข้าใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของผู้อื่นหรือการแฮกเข้าไปโดยมิชอบ ที่ถือเป็นพื้นที่ข้อมูลส่วนตัว จะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พรบ. คอมฯ มาตรา 5 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– หากแอบเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของผู้อื่น ที่มีการตั้งรหัสป้องกันไว้ ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พรบ. คอมฯ มาตรา 7 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือใช้หลอกลวงผู้อื่น การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 หากผู้เสียหายได้รับความเสียหาย มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิดได้

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด