search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

มิจฉาชีพโกงอีก เปิดบัญชีม้าแบบนิติบุคคล

มิจฉาชีพโกงอีก เปิดบัญชีม้าแบบนิติบุคคล

ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการจ้างวานบุคคลให้ไปจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน จากนั้นนำหลักฐานการจดทะเบียนไปเปิดบัญชีในรูปแบบนิติบุคคล เมื่อเหยื่อตรวจสอบบัญชีปลายทางพบเป็นบัญชีบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนจริง มีความน่าเชื่อถือ สุดท้ายโอนเงินให้มิจฉาชีพ

พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ระบุว่า
– ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตร หรือ e-wallet เป็นบัญชีม้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา เพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝาก หรือ e-wallet ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากท่านใดถูกหลอกลวง สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด