search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ตั้งสติแล้วรีเช็ก ก่อนเริ่มกู้เงินออนไลน์

ตั้งสติแล้วรีเช็ก ก่อนเริ่มกู้เงินออนไลน์

ธนาคารแห่งประเทศ แนะวิธีแยกแยะแหล่งเงินกู้ออนไลน์ แบบไหนอันตรายควรหลีกเลี่ยง

– แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย
จะให้เงินกู้เต็มจำนวน คิดดอกเบี้ยไม่เกินที่ทางการกำหนด

– แหล่งเงินกู้นอกระบบ
จะได้เงินไม่เต็มจำนวน คิดดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาชำระคืนสั้น มีการโทรข่มขู่ คุกคาม

– แหล่งเงินกู้ปลอม
หลอกให้โอนเงิน อ้างว่าเป็นค่าค้ำประกัน ค่าทำสัญญา แต่สุดท้ายไม่ได้เงิน

เช็กแอปเงินกู้ และโทรสอบถามผู้ปล่อยกู้ ได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/th/involve-party-license-loan.html
– เลือกดาวน์โหลดแอปที่ปลอดภัย
– อย่าลืมอ่านเงื่อนไขเงินกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ วิธีการคืนเงินกู้

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด