mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,984

กั๊กที่จอดรถบนถนน ผิดกฎหมาย

ในยุคที่ที่จอดรถหายากกว่าทองคำ ทำให้ใครหลายคนต้องจับจองที่จอดรถอย่างยากลำบาก แต่รู้หรือไม่? ว่าการวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจอง หรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จราจรนั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งที่ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานกึ่งหนึ่ง และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมกึ่งหนึ่ง

(มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 แห่งพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535)

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด