Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,635,701

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สวมรอยใช้ SIM CARD ปล่อย ไวรัส เพื่อแฮกข้อมูล

วันที่ 16 ม.ค. 2564 15:45 น.

ตามที่มีการส่งต่อข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสวมรอยใช้ SIM CARD ปล่อย ไวรัส เพื่อแฮกข้อมูล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุเป็นเรื่องเตือนภัยการขโมย และลักลอบใช้ SIM CARD โดยจะปล่อยไวรัสเพื่อแฮกข้อมูลส่วนตัว ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่จริง และเป็นเรื่องเก่าที่มักถูกนำมาแชร์ซ้ำเพื่อสร้างความเข้าใจผิด โดยปัจจุบัน Cellnet และ Vodafone ยังเป็นระบบเครือข่ายในต่างประเทศ ไม่ใช่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  สามารถติดตามได้ที่ www.nbtc.go.th หรือ โทร 02-670-8888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นเรื่องเก่าที่มักถูกนำมาแชร์ซ้ำเพื่อสร้างความเข้าใจผิด โดยปัจจุบัน Cellnet และ Vodafone ยังเป็นระบบเครือข่ายในต่างประเทศ ไม่ใช่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #simcard #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สวมรอย #แฮคข้อมูล