mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจเฟซบุ๊กเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย ร่วมลงทุนในตลาดหุ้น เริ่มต้น 1,999 บาท ผลกำไร 390 บาท/วัน

ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเพจเฟซบุ๊กเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย ร่วมลงทุนในตลาดหุ้น เริ่มต้น 1,999 บาท ผลกำไร 390 บาท/วันทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากการชักชวนลงทุนด้วยข้อความว่า  เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย ได้เข้าถึงการถือหุ้น เข้าร่วมลงทุนในตลาดหุ้น ทุนเริ่มต้น 1,999 บาท ผลกำไร 390 บาท/วัน ผลกำไรขึ้นอยู่ตามความผันผวนดัชนีหุ้นตามตลาดนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเพจที่ถูกสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพ มีการแอบอ้างใช้โลโก้ ก.ล.ต. โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้าน ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณา รวมทั้งไม่มีการเปิดให้ลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวสามารถตรวจสอบว่า ผู้ที่ชักชวน/ผู้ให้บริการ ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ โดยตรวจสอบที่ www.sec.or.th/seccheckfirst หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน SEC Check First

website stamp 3588

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. SEC Help Center 1207

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเพจที่ถูกสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพ มีการแอบอ้างใช้โลโก้ ก.ล.ต. โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้าน ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณา รวมทั้งไม่มีการเปิดให้ลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด