mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 18,130,967
</p>

ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสินเปิดสินเชื่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน วงเงิน 50,000 บาท ผ่อน 350 บาท รับเงินใน 5 นาที

ตามที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับการเงินเรื่องออมสินเปิดสินเชื่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน วงเงิน 50,000 บาท ผ่อน 350 บาท รับเงินใน 5 นาที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่าออมสินเปิดสินเชื่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน วงเงิน 50,000 บาท ผ่อน 350 บาท รับเงินใน 5 นาที ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าธนาคารออมสินไม่มีการปล่อยสินเชื่อผ่านทางสื่อโซเชียลไลน์ หรือส่งลิงก์ให้กดสมัครเงินกู้ ซึ่งธนาคารจะไม่แจ้งผลการอนุมัติทุกคนและไม่แจ้งผลล่วงหน้า 

สำหรับเพจดังกล่าวไม่ใช่เพจของธนาคาร ซึ่งทางธนาคารไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ  อีกทั้งมีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร เป็นการโน้มน้าวให้หลงเชื่อว่าธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก GSBsociety หรือโทร. 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารออมสินไม่มีการปล่อยสินเชื่อผ่านทางสื่อโซเชียลไลน์ หรือส่งลิงก์ให้กดสมัครเงินกู้ ซึ่งธนาคารจะไม่แจ้งผลการอนุมัติทุกคน และไม่แจ้งผลล่วงหน้า

&nbsp&nbspหน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด