จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312
ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ออมสิน เปิดสินเชื่อสู้ภัยไวรัส ไม่มีงานทำก็กู้ได้ วงเงิน 500,000 บาท

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่อง ธ.ออมสิน เปิดสินเชื่อสู้ภัยไวรัส ไม่มีงานทำก็กู้ได้ วงเงิน 500,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีเว็บไซต์ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า “ไม่จำเป็นต้องมีงานทำก็ได้ กู้ได้หมด 200,000 บาท ไม่ต้องโอนก่อน” / “สินเชื่อธนาคารออมสิน สู้ภัยไวรัส เงินกู้จำนวน 500,000 ไม่จำเป็นต้องโอนก่อน” / “ออมสิน เปิดสินเชื่อสู้ภัยไวรัสไม่มีงานทำก็กู้ได้ วงเงิน 500,000 บาท” นั้น ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ข้อเท็จจริง คือ สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารออมสิน ที่ให้กู้แก่ผู้ที่มีเงินเดือนมีรายได้ประจำ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กู้นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ให้กู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ย MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ดอกเบี้ยตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา) ไม่ต้องมีหลักประกัน/ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน และต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด ไม่มีชื่อเรียกอื่น เช่น สินเชื่อสู้ภัยไวรัสสายพันธ์ใหม่ สินเชื่อต้านการแพร่ระบาด สินเชื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามที่สื่อดังกล่าวนำมาเผยแพร่แต่ประการใด สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่ให้บริการแก่ผู้ที่มีเงินเดือนมีรายได้ประจำเท่านั้น ผู้ไม่มีงานทำกู้สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดไม่ได้ หากผู้ไม่มีงานทำมีความประสงค์จะกู้ ขอให้ใช้บริการสินเชื่อประเภทอื่นๆ ของธนาคารซึ่งมีข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคารให้ทำความเข้าใจหรือสอบถามพนักงานสาขาให้เข้าใจก่อนใช้บริการ และสินเชื่อธนาคารออมสินทุกประเภท ไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือให้ลูกค้าโอนเงินค่าดำเนินการให้กับธนาคารเป็นการล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก gsbsociety หรือโทร. 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สินเชื่อดังกล่าวมีชื่อว่า สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด ไม่มีชื่อเรียกอื่น และเป็นสินเชื่อที่ให้บริการแก่ผู้ที่มีเงินเดือนมีรายได้ประจำเท่านั้น

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด