mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธกส. ปล่อยกู้วงเงินสูง ผ่านเพจสินเชื่อเพื่อการเกษตร

ตามที่มีข้อมูลทางการเงินในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องธกส. ปล่อยกู้วงเงินสูง ผ่านเพจสินเชื่อเพื่อการเกษตร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

ในกรณีที่มีการโพสต์ภาพเชิญชวนโดยระบุว่าธกส. ปล่อยกู้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ผ่านเพจสินเชื่อเพื่อการเกษตรนั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้ ได้นำโลโก้สัญลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวแต่อย่างใด

website 772

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 0-2555-0555

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการกระทำของมิจฉาชีพได้นำโลโก้สัญลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด