จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312
ข่าวบิดเบือน
การเงิน-หุ้น

ข่าวบิดเบือน แบงก์ชาติเตรียมปล่อยเกณฑ์ให้สินเชื่อใหม่ โดยใช้บิลค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ ยื่นกู้ได้

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องแบงก์ชาติเตรียมปล่อยเกณฑ์ให้สินเชื่อใหม่ โดยใช้บิลค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ ยื่นกู้ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการกู้เงินระบุว่า แบงก์ชาติเตรียมปล่อยเกณฑ์ให้สินเชื่อใหม่ โดยใช้บิลค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ ยื่นกู้ได้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ธปท. ไม่ได้จะออกเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับการขอกู้สินเชื่อโดยใช้บิลข้อมูลไฟฟ้า-ประปา แต่ ธปท. สนับสนุนผู้ให้บริการสินเชื่อให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ขอกู้จากหลายแหล่งภายใต้ความยินยอมของผู้ขอกู้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางเลือกอื่น ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงบริการสินเชื่อ โดยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อให้มีข้อมูลทางเลือกที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการใช้และชำระค่าไฟฟ้าน้ำประปา โทรศัพท์ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในข้อมูลที่ช่วยประกอบการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อของผู้ให้กู้ โดยเพิ่มเติมจากข้อมูลรายได้ และหนี้สินที่เป็นข้อมูลหลักที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ หรือวงเงินที่สามารถอนุมัติให้ผู้ขอกู้

ทั้งนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาออกเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการภายใต้การกำกับดูแล ต้องเตรียมกลไกเพื่อเปิดข้อมูลของลูกค้าเมื่อลูกค้าร้องขอ และลูกค้าสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลของตนที่อยู่กับผู้ให้บริการรายหนึ่งไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไม่แพง เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลตนและได้รับบริการที่ดีขึ้น เช่น การสมัครขอสินเชื่อ การบริหารจัดการทางการเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ประโยชน์ของข้อมูลทางเลือก เช่น ข้อมูลที่อยู่ แสดงให้เห็นถึงตัวตนของผู้ขอกู้ว่า มีตัวตนอยู่จริง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือพักอยู่ที่ใด ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของผู้กู้ได้มากขึ้น , ข้อมูลประวัติการใช้และการชำระ สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ความสามารถ และพฤติกรรมในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอกู้มีโอกาสได้รับสินเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ

website stamp 4361

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 1213

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธปท. ไม่ได้จะออกเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับการขอกู้สินเชื่อโดยใช้บิลข้อมูลไฟฟ้า-ประปา แต่ ธปท. สนับสนุนผู้ให้บริการสินเชื่อให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ขอกู้จากหลายแหล่งภายใต้ความยินยอมของผู้ขอกู้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางเลือกอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการใช้และชำระค่าไฟฟ้าน้ำประปา โทรศัพท์ เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อของผู้ให้กู้

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด