Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,498,681

7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กลับสู่การบริการปกติ

วันที่ 6 เม.ย. 2563 17:07 น.

ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ธนาคารทุกแห่งพร้อมให้บริการเปิดบัญชี และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยขอจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ในแต่ละวัน และบริหารจัดการในการรองรับที่สาขา อาทิ การแจกบัตรคิว การติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้จำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาติดต่อในพื้นที่สาขาสามารถเว้นระยะห่างกันได้ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัว ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ธนาคารยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซด์ของธนาคารในเรื่องวิธีการเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ของธนาคารต่างๆ ทั้งที่เป็น เครื่องบริการถอนเงิน-ฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/CDM) โมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยการผูกพร้อมเพย์สามารถทำได้ด้วยตนเองที่เครื่อง ATM และทาง Online โดยไม่ต้องเข้ามาที่สาขาเช่นกัน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ธนาคาร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019