Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

11 โรงพยาบาลในสังกัดกทม. ตรวจคัดกรองโรคทั่วไปฟรี เริ่ม 20-24 ก.ค. 63 จริงหรือ ?

วันที่ 19 ก.ค. 2563 18:14 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง 11 โรงพยาบาลในสังกัดกทม. ตรวจคัดกรองโรคทั่วไปฟรี เริ่ม 20-24 ก.ค. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านการแพทย์ โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป, ตรวจสุขภาพฟัน, พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก จำนวน 200 ราย
2. โรงพยาบาลตากสิน บริการตรวจคัดกรองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 200 ราย และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) จำนวน 50 ราย
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชโดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 30 ราย และตรวจสุขภาพฟัน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
4. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพฟัน จำนวน 50 ราย/วัน
5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริการฝังเข็มผู้สูงอายุ วันละ 68 ราย/วัน
6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และ 7. โรงพยาบาลคลองสามวา บริการตรวจคักรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
8. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และสุขภาพฟัน
9. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร บริการตรวจมะเร็งเต้านม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
10. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดัน สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เฉพาะในวันที่ 22 ก.ค.63 ณ ชุมชนตลาดหนองแขม และ 24 ก.ค.63 ณ หมู่บ้านพระปิ่น 4
11. โรงพยาบาลสิรินธร บริการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ จำนวน 368 ราย เฉพาะในวันที่21 ก.ค.63 และตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ วันที่ 23 ก.ค.63 ณ วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ไปใช้บริการทุกแห่ง และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร. 02 2212141

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #ตรวจสุขภาพ #ตรวโรคทั่วไปฟรี #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โรงพยาบาลสังกัดกทม