จำนวนผู้เข้าชม 11,760,537

หลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อถูกปลอมเครื่องหมายการค้า

รวบรวมหลักฐาน
1. หลักฐานการจดทะเบียนห้าง/ร้าน
2. หลักฐานการโฆษณาสินค้าทางหนังสือพิมพ์./โทรศัพท์/วิทยุ/สิ่งพิมพ์/อินเทอร์เน็ต
3. ใบเสร็จการนำสินค้าไปวางจำหน่าย
4. หนังสือยืนยันการใช้เครื่องหมายการค้าจากลูกค้า
5. ใบเสร็จรับเงินค่าออกแบบหีบห่อ ฉลาก ภาชนะบรรจุสินค้า
6. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการจำหน่ายสินค้า

ตัวอย่างสินค้าของจริงและสินค้าของปลอม
1. ร้องทุกข์ต่อตำรวจท้องที่ ที่พบการกระทำความผิด หรือตำรวจปอศ. หรือมอบอำนาจให้ทนายความร้องทุกข์แทน
2. ตำรวจทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
3. ขอหมายศาลเพื่อตรวจค้น/จับกุม
4. ส่งพนักงานสอบสวน
5. ส่งพนักงานอัยการ
6. ฟ้องคดีต่อศาล

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content