Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,685,130

ข่าวบิดเบือน เตรียมบังคับใช้แพลตฟอร์ม หมอพร้อม แสดงเอกสารฉีดวัคซีน เพื่อตรวจก่อนขึ้นเครื่องบิน

วันที่ 12 ก.ย. 2564 10:00 น.

ตามที่มีการให้ข้อมูลเรื่อง เตรียมบังคับใช้แพลตฟอร์ม หมอพร้อม แสดงเอกสารฉีดวัคซีน เพื่อตรวจก่อนขึ้นเครื่องบิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่า เตรียมบังคับใช้ ! หมอพร้อม พกติดตัว เปิดแสดงก่อนบินนั้น ทางสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตามประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) ได้ระบุให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีน หรือการตรวจหาเชื้อโควิดของผู้โดยสารก่อนเดินทาง ดังนั้น การแสดงหลักฐานจะเป็นรูปแบบเอกสารที่ออกจากสถานพยาบาล หรือ เป็นข้อมูลจากแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ก็ได้ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาจาก “หมอพร้อม” อย่างเดียว เพียงแต่การใช้ “หมอพร้อม” เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร และผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.caat.or.th/th หรือโทร 02 5688803

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน หรือการตรวจหาเชื้อโควิดของผู้โดยสารก่อนเดินทาง สามารถแสดงหลักฐานเป็นเอกสารที่ออกจากสถานพยาบาล หรือ เป็นข้อมูลจากแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ก็ได้ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาจาก “หมอพร้อม” อย่างเดียว

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ตรวจโควิด #วัคซีน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สายการบิน #หมอพร้อม #เครื่องบิน #เดินทาง #เอกสาร