Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม7,706,116

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท/เดือนก่อน จริงหรือ?

วันที่ 13 ม.ค. 2563 17:17 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท ให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท/เดือนก่อน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกรมธนารักษ์ พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้นเป็น ข่าวจริง

จากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ทางกรมธนารักษ์ ได้เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งกำหนดให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็น บ้านแฝด บ้านแถว อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรม แล้วขายให้ประชาชนในระดับราคา 350,000 – 700,000 บาท ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/คน/เดือน และ 3. ประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเป็นลำดับแรก

เรื่องของมาตรการสินเชื่อทางกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยการกำหนดสินเชื่อเพื่อขอที่อยู่อาศัย ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนในช่วง 1-4 ปีแรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลักจากนั้น กรณีรายย่อย MRR ร้อยละ 0.75 ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR ร้อยละ 1.00 ต่อปี

เมื่อนำวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาประมาณการเงินงวด ถ้าวงเงินกู้ 350,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 1,700 บาท/เดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 2,300 บาท/เดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 3,300 บาท/เดือน ถ้าวงเงินกู้ 700,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 3,300 บาท/เดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 4,500 บาท/เดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 4,400 บาท/เดือน

ปัจจุบันได้ดำเนินการใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และประจวบคีรีขันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมธนารักษ์ ได้อย่างถูกต้อง สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th หรือโทร. 022785641 ตามวันและเวลาราชการ

หน่วงงานที่ตรวจสอบ : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #กระทรวงการคลัง #บัตรประชารัฐ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บ้าน #ประชารัฐ #ผู้มีรายได้น้อย #สวัสดิการแห่งรัฐ