Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,497,757

ข่าวปลอม อย่าแชร์! แฉ! ต้นตอไฟป่ามาจากเจ้าหน้าที่ หวังเบิกงบประมาณ

วันที่ 3 เม.ย. 2563 14:08 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง แฉ! ต้นตอไฟป่ามาจากเจ้าหน้าที่ หวังเบิกงบประมาณ  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีข่าว แฉต้นตอไฟป่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นจุดเอง หวังเบิกงบประมาณดับไฟ หลังไฟลุกไหม้ ที่จ.นครศรีธรรมราช ที่เป็นการนำข่าวเก่ากลับมาโพสต์ซ้ำอีกครั้ง ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง กรมอุทยานฯ มีภารกิจเพื่อคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ และเกิดความยั่งยืน มีการกำหนดแนวทาง แผนงาน แผนงบประมาณและกิจกรรมตามกฎหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบได้จากรัฐ และสังคม การควบคุมไฟป่าในปัจจุบันเป็นรูปแบบความร่วมมือของหลายองค์กรทั้งวางแผน แก้ปัญหา และร่วมตรวจสอบต่างๆ จากข่าวดังกล่าวซึ่งไม่เป็นความจริง ทำให้ภาครัฐ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสียหาย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดตามได้ที่ http://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 02 5610777

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ไฟป่า