Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,635,701

เพจปลอมแอบอ้างชื่อ สธ. ค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบได้ผล เตือนอย่าหลงเชื่อ

วันที่ 6 ก.ค. 2562 14:30 น.

มาอีกแล้ว เพจปลอมแอบอ้างชื่อกระทรวงสาธารณสุขค้นพบวิธีการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วโดยใช้รูปภาพผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงมาการันตี ยันเป็นเพจปลอม กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับรองวิธีการลดน้ำหนักแต่อย่างใด เตรียมเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง พร้อมเตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ วิธีการที่ลดน้ำหนักให้ได้ผลต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหาร

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีพบหน้าเพจบนสื่อโซเชียลมีเดีย ECO มีการระบุข้อความเกี่ยวกับข่าวในวงการโภชนาการว่าได้มีการค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว โดยมีการใช้รูปภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 ท่าน เป็นภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่การโฆษณาดังกล่าว นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอชี้แจงว่า หน้าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม กระทรวงสาธารณสุขไม่มีการรับรองวิธีการลดน้ำหนักตามที่โฆษณาแต่อย่างใด และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่อยู่ในเพจดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องควรปรึกษาแพทย์ อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์มารับประทาน เพราะที่ผ่านมามักพบการปลอมปนสารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และบางรายยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากต้องการลดน้ำหนักในเบื้องต้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและควบคุมอาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม นอนหลับให้เพียงพอ

หากมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

ที่มา : www.hfocus.org

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #ผลิตภัณฑ์สุขภาพ #ลดนำ้หนัก #สุภัทรา บุญเสริม #อย. #เพจปลอม