Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,488,610

เปิดเที่ยวสวนสัตว์ 6 แห่งทั่วประเทศฟรี 15-30 มิ.ย. 63 แต่ต้องจองล่วงหน้า

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 10:55 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เปิดเที่ยวสวนสัตว์ 6 แห่งทั่วประเทศฟรี 15-30 มิ.ย. 63 แต่ต้องจองล่วงหน้า ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนให้กลุ่มกิจการประเภทต่างๆ 14 กิจการคลายล็อคในระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สวนสัตว์เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการตามที่รัฐบาลประกาศ ซึ่งถือเป็นข่าวดีของ คนไทย ดังนั้น องค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดแผนการเปิดให้บริการสวนสัตว์ทุกแห่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้ และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้เที่ยวชมสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

1.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี

2.สวนสัตว์เชียงใหม่

3. สวนสัตว์นครราชสีมา

4. สวนสัตว์สงขลา

5. สวนสัตว์ขอนแก่น

6. สวนสัตว์อุบลราชธานี

พร้อมกำหนดมาตรการท่องเที่ยวสวนสัตว์ ในวิถีใหม่หลังวิกฤติโควิด-19 ย้ำเตือนเที่ยวสวนสัตว์ต้อง “จองล่วงหน้าเท่านั้น”  สวนสัตว์ทุกแห่งจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินวันละ  2,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 08.00 ถึง 12.00 น. จำนวน 1,000 คน แบ่งเป็นช่วงบ่าย 12.00 – 17.00 น. สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชั่นในเว็บไซต์ของสวนสัตว์ https://www.eventpop.me/e/9040/zoothailand

ซึ่งตลอดเวลาจากเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาทุกสวนสัตว์ในสังกัดได้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เป็นอย่างดี และถือโอกาสในช่วงปิดให้บริการสวนสัตว์ดำเนินการ Big cleaning ทุกสวนสัตว์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไปและนอกจากภารกิจการอนุรักษ์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าให้การศึกษาแล้ว สวนสัตว์ยังคงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.zoothailand.org/ หรือโทร. 02-587-0051 ต่อ 60

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #สวนสัตว์ #เที่ยวฟรี