Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,309

เปิดอบรมใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ ฟรี เฉพาะกรุงเทพมหานคร จริงหรือ?

วันที่ 2 ก.พ. 2563 12:07 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น เปิดอบรมใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ ฟรี เฉพาะกรุงเทพมหานคร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

กรมขนส่งฯได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าวว่า มีการร่วมมือกับภาคเอกชนจำนวน 4 แห่ง จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และอบรม ส่วนผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียน และขับรถ ซึ่งจะได้รับใบอนุญาติขับรถชนิดชั่วคราว จะมีค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 200 บาท และค่าคำขอ 5 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน โดยเอกสารในการยื่นสมัครได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน สามารถสมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบกจตุจักร

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร การแจ้งวัน เวลา กำหนดการในการอบรมดังกล่าว สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก

แท็ก #กรมการขนส่งทางบก #ข่าวจริง #อบรมใบขับขี่ #ใบขับขี่