Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,665,280

เตรียมรองรับคนไทย ที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศกว่า 7 พันคน จริงหรือ?

วันที่ 6 พ.ค. 2563 21:28 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เตรียมรองรับคนไทย ที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศกว่า 7 พันคน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้แถลงสถานการณ์ประจำวัน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม และ 6 พฤษภาคม 2563 ในกรณีดังกล่าวจริง ซึ่งได้ระบุว่าคนไทยที่จะกลับมาด้วยเที่ยวบินจากประเทศต่าง ๆ นั้น มีจำนวนประมาณ 7,000 คน โดยเป็นการทยอยการเดินทางกลับ ในระหว่างวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2563

การเดินทางของคนไทยที่กลับมาทุกคน จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 1. มีจำนวนคนที่ลงทะเบียน 2. มีเที่ยวบิน 3. มีสถานกักกันตัวของรัฐ (State Quarantine) ที่จัดหาให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือโรงแรมหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ทางนี้ต้องมีที่ว่างด้วย

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 หรือโทรสายด่วน 1111

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #คนไทยกลับจากต่างประเทศ #รองรับคนไทย #ศบค. #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19