Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,909,234

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สามารถติดต่อผ่านการมองตาได้ ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิด อย่าแชร์!

วันที่ 27 ม.ค. 2563 16:32 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ในประเด็นเรื่อง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สามารถติดต่อผ่านการมองตาได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปล่อมได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข่าวดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริง

จากที่มีข่าวว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สามารถติดเชื้อผ่านดวงตานั้น ขอให้ข้อมูลว่าการติดเชื้อนั้น ไม่สามารถติดต่อได้จากการที่มองตากัน แต่การจะติดเชื้อนั้นเกิดจากเมื่อผู้ติดเชื้อมีการไอหรือจาม แล้วมีละอองออกมาข้างนอก ตกหล่นตามสถานที่หรือวัตถุต่างๆ และหากเรามีการนำมือไปสัมผัสแล้วนำมาจับหน้าหรือจับอาหารเข้าปาก ก็มีโอกาสได้รับเชื้อ หรือถูกคนอื่นจามใส่ หน้าระยะใกล้ ก็อาจเสี่ยงติดเชื้อ

ซึ่งอาการขอที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ คือมีไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง และหากมีประวัติการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ขอให้เข้ารับการรักษาโดยด่วน ส่วนวิธีการป้องกันเองสธ.ได้แนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และหลีกเลี่ยง การสัมผัส ใกล้ชิด กับผู้ที่มีอาการคล้ายเป็นไขหวัด มีการไอ มีน้ำมูก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชนได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเชี้อไวรัสโคโรนา สถานการณ์ปัจจุบัน และการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วงงานที่ตรวจสอบ  : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #มองตา #โควิด-19 #โรคติดต่อ