Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,814,069

หากแพทย์ชี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี จริงหรือ?

วันที่ 16 มี.ค. 2563 18:56 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หากแพทย์ชี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจและรักษาฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคมกล่าวถึง สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบาดไปทั่วโลกว่า สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในระบบประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมระบุว่าหากผู้ประกันตนมีอาการป่วย มีไข้  ไอ เจ็บคอ ให้เข้าไปรับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อแพทย์ประเมินอาการได้ถูกต้อง หากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่าย จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างพื้นที่สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทร. 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #ประกันสังคม #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019