Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,349

สำนักงานบริหารหนี้ฯ ร่วมมือภาครัฐคืนภาษีผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปเป๋าตัง ได้เงินคืนภายใน 10 วันหลังรับดอกเบี้ย จริงหรือ?

วันที่ 19 ต.ค. 2564 11:30 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่อง สำนักงานบริหารหนี้ฯ ร่วมมือภาครัฐคืนภาษีผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปเป๋าตัง ได้เงินคืนภายใน 10 วันหลังรับดอกเบี้ย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับกรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ผนึกกำลังภาครัฐยกระดับบริการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเป็นครั้งแรกที่ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยพันธบัตรที่ซื้อจากตลาดรองในส่วนที่ได้รับยกเว้นผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทำให้การลงทุนง่ายและสะดวกกว่าเดิม ตอบโจทย์นโยบายการลงทุนด้วยนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สบน. พัฒนาต่อยอดการลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับบริการภาครัฐ โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีและได้รับเงินคืนจะเป็นผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ในตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลภาษีกับกรมสรรพากร ทำให้สามารถตรวจสอบการหักภาษีตามจำนวนวันที่ถือครองจริง โดยหากได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเข้าวอลเล็ต สบม. ประมาณ 10 วันทำการ หลังจากได้รับดอกเบี้ย การดำเนินการในครั้งนี้ นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ลงทุนอัตโนมัติ ซึ่งผู้ลงทุนยังสามารถเรียกดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้จากวอลเล็ต สบม. แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านตลาดรองอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถซื้อขายพันธบัตรและใช้บริการขอคืนภาษีอัตโนมัติผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป โดยผู้ที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชน (Dip chip) ที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชัน และทำธุรกรรมตลาดรองได้ทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถทราบราคาพันธบัตร ตรวจสอบรายละเอียดและสถานะธุรกรรม และรายการที่หักภาษีทั้งแบบรายรุ่นและรายปีภาษีได้ทันทีผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สบน.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #คืนภาษี #ธนาคาร #วอลเล็ต #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เป๋าตัง