Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,420,968

สาธารณสุขไทย เผยผู้ป่วยจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชื่นชมและมั่นใจ ระบบการรักษาของไทย จริงหรือ?

วันที่ 3 ก.พ. 2563 15:09 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น สาธารณสุขไทย เผยผู้ป่วยจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชื่นชมและมั่นใจ  ระบบการรักษาของไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ได้มีเจ้าที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ป่วยชาวจีนที่ได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้น และรอกลับบ้าน ที่ห้องแยกโรคความดันลบ ผ่านระบบกล้องวงจร ผู้ป่วยได้กล่าวแสดงความขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่  ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี พร้อมกล่าวชื่นชม มั่นใจระบบการรักษาของประเทศไทย

ประเทศไทยนั้นมีการควบคุมโรค เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และจากการจัดอันดับ“การเตรียมพร้อมในการรับมือการแพร่กระจายของโรค” เมื่อเดือนตุลาคม 2562 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 6 ของโลกที่เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย การคัดกรองเชื้อโรค โดยถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ติด 1 ใน 10 ของโลก และอยู่อันดับ 1 ของเอเชีย นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับยกย่องให้เป็นประเทศต้นแบบในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนรู้ และเข้าใจสถานการณ์ ให้รู้จักป้องกันตนเอง และไม่ตื่นตระหนก จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ และวิธีป้องกันตนเอง จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php หรือโทร 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #โควิด-19