Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,515,052

สรรพสามิต เล็งเก็บค่าธรรมเนียม ‘แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า’ จริงหรือ?

วันที่ 18 ธ.ค. 2562 14:21 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง สรรพสามิต เล็งเก็บค่าธรรมเนียม ‘แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า’ นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็น ข้อมูลจริง

จากกรณีดังกล่าว ทางกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ทางกรมสรรพสามิตได้เตรียมเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของการใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ลูกละไม่เกิน 1 พันบาท เพื่อเป็นเงินกองทุนในการบริหาร และติดตามการรีไซเคิลหรือกำจัดแบตเตอรรี่ถยนต์ไฟฟ้า
ทั้งนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตได้กล่าวเพิ่มเติมในภายหลังการประชุมร่วมกับค่ายรถยนต์ทุกค่ายในประเทศ เพื่อหารือถึงการออก ร่าง พ.ร.บ. กองทุนส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าว่า กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ลูกละไม่เกิน 1 พันบาทโดยขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแบตเตอรี่ ซึ่งการเรียกเก็บในส่วนนี้จะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนใช้บริหาร การติดตามการกำจัดแบตเตอรี่ ที่เมื่อเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้านำแบตเตอรี่ที่ครบอายุการใช้งานมาคืนให้ทางกองทุนนี้ และทางกองทุนก็จะคืนเงินให้แก่เจ้าของรถคันนั้นต่อไป

ดังนั้นกองทุนส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดอายุเพียงอย่างเดียว แต่จะทำหน้าที่บริการ และติดตามว่ามีการกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนการกำจัดหรือการรีไซเคิลนั้นเป็นหน้าที่ของค่ายรถยนต์แต่ละค่ายเอง อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี โรงงานกำจัดแบตเตอรี่ถยนต์ไฟฟ้า จึงถูกส่งออกไปกำจัดในต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1713

 

ขอบคุณที่มา: กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

แท็ก #กรมสรรพามิต #ข่าวจริง