Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,635,533

สพฐ. ตั้งศูนย์เฝ้าระวัง COVID-19 เล็งเลื่อนเปิดภาคเรียน หากระบาดหนัก จริงหรือ?

วันที่ 16 มี.ค. 2563 11:42 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง สพฐ. ตั้งศูนย์เฝ้าระวัง COVID-19 เล็งเลื่อนเปิดภาคเรียน หากระบาดหนัก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนทุกแห่งสังกัด สพฐ.อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนแล้ว ดังนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในส่วนของสถานศึกษาน่าจะควบคุมได้เรียบร้อย และไม่น่ามีปัญหาอะไร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสฯ โดยให้สถานศึกษาทั่วประเทศยึดเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แล้ว โดยไม่มีการอนุญาตไปให้ไปราชการในต่างประเทศ หรือผู้ที่ไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนมีประกาศของสธ.จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ สพฐ.ยังได้ตั้งศูนย์COVID-19 ขึ้น โดยศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคนี้อย่างใกล้ชิด เพราะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดภาพรวมของประเทศจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงรุนแรงและไม่ดีขึ้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน พ.ค.ปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน หรือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ส่วนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะรวมกลุ่มจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต่อไป

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือโทร. 02 2885511

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #สพฐ. #เลื่อนเปิดภาคเรียน #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019