Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,349

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้เด็กอายุ 12-18 ปี จริงหรือ?

วันที่ 24 พ.ย. 2564 10:00 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้เด็กอายุ 12-18 ปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน pfizer สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว สามารถขอรับบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564 ประตู 1 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #นักเรียน #บางซื่อ #วัคซีน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เด็ก #ไฟเซอร์