Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,490,106

ศบค. ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม-ตี 3 เพิ่มเวลาเปิดห้าง จริงหรือ?

วันที่ 31 พ.ค. 2563 17:01 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ศบค. ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม-ตี 3 เพิ่มเวลาเปิดห้าง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ในมติการประชุมใหญ่ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 ได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรการคลายล็อกระยะที่ 3 รวมถึงการลดเวลาเคอร์ฟิว โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับหน้าที่แถลงถึงมติการประชุม โดยในเรื่องของการคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3 ซึ่งแบ่งมาตรการออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต กับกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ส่วนมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก/น้ำ/อากาศ ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00 น. – 03.00 น. ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด และศูนย์สรรพสินค้า ศูนย์การค้าให้เปิดดำเนินการไม่เกิน 21.00 น.

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีสามารถติดตามได้ที่ http://www.prd.go.th/ หรือโทร 02-618-2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #มาตรการผ่อนคลาย #ระยะที่3 #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เวลาเคอร์ฟิว