Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,516,040

ศบค. ชุดเล็กเห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 18:40 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องศบค. ชุดเล็กเห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แถลงกล่าวถึงในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ว่าได้มีการพิจารณาเห็นชอบที่จะขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือนคือ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2563 เนื่องจากกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 5 นั้นมีความล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด

และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นจะต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก เพราะเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมไม่ให้นำโรคโควิด-19 จากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย หากไม่มี พรก.ฉุกเฉินฯ ก็จะต้องใช้กฎหมายถึง 5 ฉบับมาควบคุมดูแลแทน ซึ่งก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่ากฎหมายเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพเท่ากับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือนนั้น เป็นเพียงการพิจารณาของชุดเฉพาะกิจ ที่จะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุม ศบค. และ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม จากทางภาครัฐ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สามารถติดตามได้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 หรือโทรสายด่วน 1111

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #พรกฉุกเฉิน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม