Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,190,310

วันจักรี

วันที่ 6 เม.ย. 2563 09:25 น.

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 รวมถึงทรงสถาปนาให้กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ฯ เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งหลักจากนั้นได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จากกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์

 

โดยในวันจักรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว และจากนั้นจะเสด็จวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

 

ซึ่งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน จะจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ เช่น จัดพิธีถวายบังคมพระรูป จัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

ที่มา : event.sanook

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #วันจักรี #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม