Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,827,563

วัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 แสนโดสจากจีน ส่งถึงไทยภายในเดือน ก.พ. 64 จริงหรือ?

วันที่ 6 ม.ค. 2564 13:23 น.

ตามที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง วัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 แสนโดสจากจีน ส่งถึงไทยภายในเดือน ก.พ. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหา/ซื้อและเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งเพื่อให้ได้วัคซีนตามเป้าหมายครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ผลการเจรจาภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ไทยจะได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน จำนวน 2 ล้านโดส โดยถ้าเป็นไปตามแผน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยจะได้รับวัคซีน 2 แสนโดสแรก ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง และในเดือนมีนาคมจะได้รับอีก 8 แสนโดส เดือนเมษายนอีก 1 ล้านโดส โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้การทำสัญญาจองซื้อวัคซีนล่วงหน้ากับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 26 ล้านโดสนั้น จากเดิมจะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่ 2 แต่จากการเจรจาจะได้วัคซีนมาเร็วกว่ากำหนด ทยอยส่งตามแผนการฉีดวัคซีน โดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดส่ง และกระจายวัคซีนไปยังสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศนอกจากนี้ ยังมีการจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่น

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #2แสนโดส #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #วัคซีน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19