Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,663,827

รัฐแจกเงิน 3 พันบาท ช่วยชาวสวนยางภาคใต้ ที่โดนน้ำท่วม จริงหรือ?

วันที่ 6 ธ.ค. 2563 10:24 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐแจกเงิน 3 พันบาท ช่วยชาวสวนยางภาคใต้ ที่โดนน้ำท่วม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งสำรวจสวนยางที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือกรณีสวนยางประสบอุทกภัยผ่านกองทุนพัฒนายางพารา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ต้องเป็นสวนยางที่ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายจนเสียสภาพสวน หรือได้รับความเสียหายในคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท

ส่วนกรณีสวนปลูกแทนที่ประสบอุทกภัยซึ่งหากพบว่าเสียสภาพสวน จะให้ระงับการปลูกแทน โดยไม่เรียกเงินคืนในส่วนที่เสียหาย จากนั้นจึงอนุมัติให้การปลูกแทนใหม่ แต่ต้องไม่เกินเนื้อที่ที่ระงับการปลูกแทน กรณีไม่เสียสภาพสวน ต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น (พืชหลัก) อายุไม่เกิน 2 ปีครึ่ง ได้รับความเสียหายหนัก ไม่สามารถค้ำยันได้ ต้องปลูกซ่อมเท่านั้น กยท. จะช่วยเหลือเป็นเงินค่าปลูกซ่อมครั้งเดียว อัตราต้นละ 45 บาท ส่วนต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่เสียหายเอนล้ม แต่สามารถตัดแต่งและค้ำยันให้ตรงได้ กยท. จะช่วยเหลือค่าค้ำยันครั้งเดียว โดยต้นยางที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี อัตราต้นละ 35 บาท และต้นยางฯ อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป อัตราต้นละ 110 บาท

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือโทร. 02 4332222

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก ##ภาคใต้ #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #น้ำท่วม #รัฐแจกเงิน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สวนยาง #อุทกภัย