Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,018,384

รัฐสั่งกองทัพอากาศจัดเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำ ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาคเหนือ จริงหรือ?

วันที่ 19 มี.ค. 2563 13:47 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง รัฐสั่งกองทัพอากาศจัดเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำ ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาคเหนือ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดทางภาคเหนือที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งในบางพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงมีการสั่งการไปยังกองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควันอย่างเร่งด่วน และสั่งกองทัพอากาศจัดเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงมีการกำชับให้ดูแลสุขภาพประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.egov.go.th หรือโทร. 02 6126000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กองทัพอากาศ #ข่าวจริง #ภาคเหนือ #เฮลิคอปเตอร์