Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

รฟท.เปิดบริการขบวนรถทางไกลนำเที่ยวเพิ่ม 40 ขบวน

วันที่ 2 ก.ค. 2563 19:13 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรฟท.เปิดบริการขบวนรถทางไกลนำเที่ยวเพิ่ม 40 ขบวน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

การรถไฟแห่งประเทศ ประกาศเปิดให้บริการขบวนรถทางไกล ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด เป็นการเพิ่มเติม จำนวน 40 ขบวน โดยก่อนหน้านี้มีประกาศงดเดินในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 5. ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดฯ ซึ่งภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้รถโดยสารสาธารณะสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง ระยะที่ 4 ในเส้นสายสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหลือ และสายใต้ เริ่มให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่ http://www.railway.co.th/  หรือโทร. 1690

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #รถไฟ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม