Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,349

รถแท็กซี่ ติดตั้งฉากกั้นป้องกันเชื้อโควิด-19 ฟรี ตลอดเดือนตุลาคม 64 จริงหรือ?

วันที่ 20 ต.ค. 2564 16:00 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ เรื่อง รถแท็กซี่ ติดตั้งฉากกั้นป้องกันเชื้อโควิด-19 ฟรี ตลอดเดือนตุลาคม 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ขับรถแท็กซี่มีความสนใจยกระดับ การให้บริการ เข้าร่วมโครงการติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสละอองฝอย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน เริ่มดำเนินการติดตั้งตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากลุ่มสหกรณ์สมาคม และสมาพันธ์แท็กซี่กลุ่มต่างๆ นำรถเข้ารับการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตั้งฉากกั้นได้แล้ว 2,192 คัน จากที่ตั้งเป้าไว้ จำนวน 3,000 คัน 

สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีความประสงค์จะติดตั้งฉากกั้น สามารถนำรถเข้ามารับการติดตั้งฉากกั้น ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) ได้ตลอดเดือนตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า จนกว่าจะครบจำนวน 3,000 คัน ตามเป้าหมาย เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และสำเนาเล่มคู่มือทะเบียนรถ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก กรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th/th หรือ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #ข่าวจริง #ฉากกั้น #ฟรี #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แท็กซี่ #โควิด19